Centre Jordi Solé Tura per la democràcia. Mollet del Vallès

 
CAT | CAST | ENG
Centre d'Estudis per la Democràcia | Notícies

Notícies

15/03/2011

Conferència III Premi Jordi Solé Tura

La doctora Clara Isabel Velasco, guanyadora del III Premi Jordi Solé Tura per a una tesi doctoral sobre la democràcia, va fer una conferència al Centre El Lledoner amb el títol "La importància de l'Estatut d'Autonomia en la vida dels ciutadans".

Clara Isabel Velasco en un moment de la conferència

Clara Isabel Velasco en un moment de la conferència


 


La doctora Clara Isabel Velasco va explicar que hi ha quatre raons especials que fan que l’Estatut d’Autonomia sigui molt important en la vida de la ciutadania.
La primera raó és que, a partir del model d’estat que tenim, l’Estatut és el mitjà per accedir a l’autonomia dels territoris de l’Estat que varen voler aquest model d’autogovern.
La segona, que es tracta de l’instrument que determina les competències de l’Administració autonòmica, una de les més properes a la ciutadania.
La tercera raó que fa important l’Estatut és que es tracta d’una norma que possibilita regular i ampliar l’abast dels drets i deures de la ciutadania.
I, per últim, és important perquè amb l’Estatut, la ciutadania disposa d’una norma que és capital perquè regula les institucions polítiques bàsiques que han de governar els territoris autònoms.


Possibilitat de regular drets i deures


Pel que fa a la tercera raó, la possibilitat de regular els drets i deures de la ciutadania, Clara Isabel Velasco va exposar molt clarament que, tot i que és una possibilitat molt discutida, és un aspecte innovador de l’últim text aprovat. 
Durant el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979,  ja hi va haver una forta polèmica doctrinal i política en aquest sentit. Ara, el Tribunal Constitucional ha interpretat que els estatuts poden contenir llistats de drets.


Aquests drets estatutaris, tal com el legislador els anomena per diferenciar-los dels drets fonamentals, es configuren com a mandats per al legislador autonòmic. Per això cal que el seu contingut sigui desenvolupat en les normes aprovades pel Parlament de la Generalitat de Catalunya.


Exemples de drets estatutaris


Com a exemples de drets estatutaris que han estat legislats recentment, la doctora va posar-ne dos, la Llei d'ensenyament i la Llei 26/2010 de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i del procediment administratiu comú. En aquesta última es desenvolupa, per exemple, el dret a una bona administració, que inclou el fet de poder participar en la presa de decisions o el dret a audiència i a presentar al·legacions en qualsevol fase del procediment.
Aquest dret a una bona administració, que consagra l'Estatut d'Autonomia, implica que les administracions públiques de Catalunya han de fomentar la participació ciutadana en les actuacions administratives de llur competència per tal de recollir les propostes, els suggeriments,  mitjançant un procediment previ d'informació i debat.
Com es pot veure, no és indiferent per a la ciutadania la previsió estatutària d'aquests drets, en la mesura que poden tenir un impacte notable en la posició jurídica dels ciutadans davant de les administracions públiques de Catalunya.


Importància de l'Estatut en la ciutadania


A més, i finalment, per a la guanyadora del III Premi Jordi Solé Tura, l’Estatut d’Autonomia té una importància notable en la vida de la ciutadania ja que defineix i caracteritza les institucions polítiques de la Comunitat Autònoma, com el Parlament i el Govern i les seves relacions; així com altres institucions com el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Audiovisual, el govern local i l'organització pròpia de l'Aran. 
 


  • icono imprimir
  • icono enviar

Centre d'Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura. Plaça Major, 1 (Casa de la Vila). 93 571 95 00

ced@molletvalles.cat

2019 Tots els drets reservats | Crèdits | Mapa web | Nota legal | Accessibilitat | Login