Centre Jordi Solé Tura per la democràcia. Mollet del Vallès

 
CAT | CAST | ENG
Centre d'Estudis per la Democràcia | Qui som | Consell Assessor | Joan Vintró

Joan Vintró

Joan Vintró és catedràtic de dret Constitucional a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Pertany al Grup d’Estudis Constitucionals i Europeus, sota la direcció d’Enoch Albertí. 

Ha publicat els llibres següents:

• Barceló, M.; Vintró, J. (2008) Dret Públic de Catalunya, (edició castellana Derecho Público de Cataluña), Barcelona, Atelier.

• Vintró J. (2006) La investidura parlamentaria del gobierno: perspectiva comparada y Constitución Española, Madrid, Congreso de los Diputados.

• Messaoudi, A.; Vintró J. (2004) Elecciones, partidos y gobierno en Marruecos, València, Tirant lo Blanch. 

Ha col·laborat en revistes i altres publicacions:

•Vintró, J.  (2009), "La incidència dels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries en l'exercici de la funció legislativa del Parlament", Activitat Parlamentària, 18, (p. 26-41).

• Vintró, J. (2008), "La protection des libertés", Pouvoirs, 124, (p. 185-105).

• Vintró, J. (2010), "Información y Parlamento", Las direcciones de estudios parlamentarias, Parlamento Vasco, Vitoria, Parlamento Vasco, (p. 17-41).

• Álvarez G., Vintró J. (2009), "Evolución constitucional y cambios institucionales en Nicaragua (1987-2007)", Nicaragua y el FSLN (1979-2009), Martí S., Close D., Barcelona, Bellaterra, (p. 169-220).

• Vintró, J. (2009), "Artículo 99: el procedimiento para el nombramiento del presidente del gobierno", Comentarios a la Constitución. XXX aniversario, Casas, M.E., Rodríguez-Piñero, M., Madrid, Fundación Wolters Kluwer, (p. 1654-1663).

• Vintró, J. (2008), "La tramitación de la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña en las Cortes Generales: reflexiones sobre algunos elementos del procedimiento parlamentario", Estudios sobre la Constitución Española de 1978, libro homenaje al profesor Jordi Solé Tura, Madrid, Cortes Generales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Universidad de Barcelona, Ayuntamiento de Mollet del Vallés, (p. 1855-1878).

• Vintró, J. (2000), "The ombudsman and the parliamentary committees on human rights in Spain", Human rights commissions and ombudsmen offices, Hossain, K., Besselink, LFM, Selassie Gebre Selassie, H., Völker, E. (eds.), The Hague/London/Boston, Kluwer Law International (p. 393-422).

Està treballant en el projecte finançat pel ministeri de Docencia e Innovación, titulat Reformas estatutarias y nuevos instrumentos de relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas (DIR 2008-04108/JURI).

Les seves principals línies d’investigació són les institucions polítiques i el dret parlamentari; l’estat autonòmic i el dret públic de Catalunya; i el dret constitucional en els processos de transició política.

  • icono imprimir
  • icono enviar

Centre d'Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura. Plaça Major, 1 (Casa de la Vila). 93 571 95 00

ced@molletvalles.cat

2023 Tots els drets reservats | Crèdits | Mapa web | Nota legal | Accessibilitat | Login